/Files/images/1_veresnya17/kartochki/лето.jpg ОЗДОРОВЛЕННЯ ВЛІТКУ


ПОРЯДОК

направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

I. Загальні положення

1. Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету ( далі - Порядок) визначає механізм використання коштів обласного бюджету, виділених на відповідний бюджетний рік для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторно -курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профіклаторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей ( далі - Заклади)

2.Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється шляхом придбання путівок, у рамках реалізації Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року № 57, Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Запорізькій області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 27 серпня 2015 року №10.

3.Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент). Департамент є відповідальним виконавцем за реалізацію Програми у частині забезпечення направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок.

4.До Закладів направляються діти віком від 4 до 18 років.

Діти віком від 4 до 7 років перебувають у Закладах разом із батьками або іншими законними представниками за умови, якщо передбачено оздоровлення та відпочинок дітей цієї вікової категорії уставними документами Закладу.

Перебування разом з дітьми у Закладах батьків або інших законних представників здійснюється за рахунок їх коштів, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Діти віком від 7 до 18 років перебувають у Закладах самостійно.

5.Кошти обласного бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти пільгових категорій):

1) дітей-сиріт;

2) дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

5) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

6) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

7) дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

8) дітей-інвалідів;

9) дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

10) дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

11) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

12) талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання;

13) дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

14) дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд;

15) дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

16) дітей з населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція;

17) дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;

18) бездоглядних та безпритульних дітей.

6.Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до Закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.Закупівля путівок здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

8. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

9. Організацію оздоровлення та відпочинку бездоглядних та безпритульних дітей забезпечує Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації.

10.Департамент протягом двох робочих днів після отримання бюджетних коштів на оплату путівок здійснює розрахунки з Закладами, з якими Департаментом укладено відповідний договір.

II. Механізм розподілу путівок до Закладів

1.Департамент здійснює розподіл путівок до Закладів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць Запорізької області пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в районі, місті, територіальній громаді до загальної чисельності таких дітей у регіоні за даними органів державної статистики за попередній рік з урахуванням кількості дітей пільгових категорій, який затверджується наказом Департаменту.

2.Відповідно до затвердженого розподілу путівок Департамент укладає договори про організацію направлення дітей до Закладів із структурними підрозділами районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі - структурні підрозділи).

3.Розподіл путівок між структурними підрозділами до Закладів на відповідну зміну затверджується наказом Департаменту, про що Департамент інформує Заклад.
4.Департамент передає путівки структурним підрозділам відповідно до укладених договорів.
5.Структурні підрозділи забезпечують формування бази даних дітей відповідних пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в Закладах, і керуються цими даними при розподілі виділених путівок між дітьми.
6.Структурні підрозділи здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання дітям путівок до Закладів

1. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один із батьків яких загинув (пропав

безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, діти-інваліди.

2. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем реєстрації.

Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

Дитина з населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, може отримати путівку за місцем фактичного проживання. Перелік населених пунктів затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

3. Після звернення до Департаменту одного з батьків дитини (іншим законним представником) із заявою про надання путівки та документами згідно із переліком, визначеним розділом ІV цього Порядку, Департамент готує клопотання про направлення дитини до Закладу протягом 10робочих днів та направляє його до відповідного структурного підрозділу.

4. Структурні підрозділи забезпечують добір дітей, розглядають документи, зазначені в пункті 1 розділу ІV цього Порядку, складають та формують списки дітей за встановленою формою, згідно з додатком 1.

5. Сформовані списки дітей затверджуються наказом структурного підрозділу.

6.Один примірник списку дітей подається Закладу, другий зберігається у структурному підрозділі.

7.Документи мають зберігатися у структурних підрозділах протягом трьох років.

8.Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів на підставі розпорядчого документа, які засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу та скріплюються печаткою.

9.Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом структурного підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач).

10.Безпосередньо дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

11.У разі неможливості використання путівок з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в дводенний строк у письмовій формі інформують Департамент із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку.

12.Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Департаментом.

13.Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Порядку, вважається виданою не за призначенням.

14.Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання Департаментом відповідного розпорядчого документа забороняється.

IV. Перелік документів,

необхідних для надання путівки до Закладу

1.Для отримання путівок до структурних підрозділів подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

У разі подання заяви за місцем проживання дитини, відмінним від зареєстрованого, законним представником дитини додатково подається довідка Структурного підрозділу за зареєстрованим місцем проживання про те, що дитина, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій батька (матері);

3) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

5) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6) для дітей з малозабезпечених сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладу;

7) для дітей з багатодітних сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або інший підтверджуючий документ;

8) для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

9) для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

10) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

форма первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013року № 435, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, в якій описано стан здоров'я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

11) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані протягом останніх двох років;

12) для дітей, які є відмінниками навчання:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів успішності за останні 2 роки, завірені печаткою навчального закладу;

13) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

14) для дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд -переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного (1-3 командне місце), отримані протягом останніх двох років;

копії свідоцтв про народження дітей;

15) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця роботи одного з батьків.

16) для дітей з населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

документ, який підтверджує фактичне або постійне місце проживання на території яких здійснювалася антитерористична операція;

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, структурним підрозділам надаються також для ознайомлення/огляду оригінали зазначених документів.

2.Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати довідку за формою первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №990/23522.

3.Батьки дитини (інший законний представник) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних Закладу і використання їх за необхідності та згоду на проведення в Закладі необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

4.Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, і скріплює свій підпис печаткою закладу.

V. Організація проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку

1.До Закладу діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

2.З метою забезпечення формування і відправлення груп до Закладу керівники структурних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до Закладу і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку, в кількості один дорослий на 15 дітей. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передавання їм дітей працівниками Закладу при від’їзді.

3. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, направлених на оздоровлення до Закладу, відповідальна особа структурного підрозділу проводить збори батьків (інших законних представників) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у Закладі з обов’язковим складанням протоколу зборів.

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжуючий проводять інструктаж із дітьми та особами, які супроводжують дітей, перед відправкою.

4. Діти, направлені до Закладу, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

5. Проїзд груп дітей та супроводжувачів може здійснюватися за кошти місцевого бюджету, кошти батьків (інших законних представників) та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (інші законні представники) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до Закладу та у зворотному напрямку.

6. Заклад приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

7. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію Закладу про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію - за 5 днів до від’їзду з Закладу.

8. Прибувши до Закладу, старший супроводжувач повинен надати особі, відповідно до наказу Закладу, призначеній відповідальною за проведення заїзду на зміну, примірник затвердженого списку дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки.

9. Заклад після заїзду дітей в 3-денний строк повідомляє Департамент про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. Супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку відповідно до статті 28 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» здійснюється безоплатно працівниками органів Національної поліції.

11. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видання путівки не за призначенням (дитина направлена до Закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку) така дитина до Закладу не приймається і відбуває до місця проживання із особою, що її супроводжувала.

Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за проведення заїзду до Закладу, та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється Департаменту.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Департамент.

12. У разі захворювання дитини Заклад обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини з поважних причин (хвороба, обставини непереборної сили) до місця проживання узгоджуються з батьками (іншими законними представниками) та із структурними підрозділами протягом доби.

VI. Порядок проведення тематичних та профільних змін

1.Розподіл путівок на оздоровлення та відпочинок і тематику змін затверджує Департамент.

2.Тематичні (профільні) зміни в Закладах організовуються за відповідним наказом Департаменту згідно із вимогами цього Порядку. Підставою для видання наказу є звернення державного органу, громадської організації, установи, закладу, спортивної федерації тощо, які беруть участь в організації та проведенні заходів тематичної (профільної) зміни.

3.На кожну тематичну (профільну) зміну Заклад розробляє та подає до Департаменту положення про проведення тематичної (профільної) зміни.

У положенні про проведення тематичної (профільної) зміни зазначаються її мета, завдання, строки проведення, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни.

4.Надання путівок на тематичні (профільні) зміни здійснюється за місцем реєстрації дитини на підставі наказу Департаменту.

5.Для проведення тематичних (профільних) змін Департамент виділяє путівки до Закладів для дітей-учасників відповідної зміни у межах загальної кількості путівок на зміну.

6.Безпосереднє керівництво та координація проведення тематичної (профільної) зміни покладається на Заклад.

7.До проведення тематичної (профільної) зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени, почесні гості (за їх згодою).

VIІ. Звітність про використання путівок Закладів

1.Заклад за 2 календарних дні до закінчення кожної зміни подає до структурного підрозділу список дітей, які фактично перебувають у Закладі.

2.За результатами проведення змін відповідно до розподілу путівок, затвердженого наказом Департаменту, структурні підрозділи у строк до 10 жовтня подають Департаменту звіт про використання путівок до Закладів за встановленою формою, згідно з додатком 2.

3.У разі встановлення факту видання путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Департаменту.

Заступник голови - керівник апарату

Запорізької обласної державної

адміністрації З.М. Бойко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови

Положення

про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста

I. Загальні положення

1. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету міста на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі – Заклади) за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

2. Головним розпорядником коштів бюджету міста є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент).

3. Департамент здійснює:

- закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей у Закладах, які надаватимуть зазначені послуги за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до вимог чинного законодавства щодо здійснення публічних закупівель;

- визначення організації-перевізника та укладання з нею відповідних договорів щодо перевезення організованої групи дітей до Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету, та у зворотному напрямку;

- організацію супроводження дітей до Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету, та у зворотному напрямку.

4. Об’єднана централізована бухгалтерія Департаменту здійснює розрахунки на підставі актів про надання послуг та проводить необхідні операції бухгалтерського обліку згідно з вимогами чинного законодавства щодо:

- оплати Закладам, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста;

- оплати організації-перевізнику за надання послуг з перевезення дітей до Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету та у зворотному напрямку.

5. До Закладів направляються діти з урахуванням віку (від 7 до 18 років) та стану здоров’я дитини.

Діти перебувають у Закладах самостійно, окрім дітей-інвалідів, які потребують постійного супроводження.

Перебування батьків або інших законних представників у Закладах разом з дітьми-інвалідами, які потребують постійного супроводження, здійснюється за рахунок власних коштів, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Кошти бюджету міста спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей м. Запоріжжя, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти пільгових категорій):

- дітей-сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- дітей-інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- дітей з багатодітних сімей;

- дітей із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до чинного законодавства;

- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних, шкільних конкурсів, фестивалів, спартакіад, змагань, олімпіад, відмінників навчання;

- дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

- вихованців позашкільних навчальних закладів різних типів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл – переможців конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів різних рівнів;

- дітей працівників бюджетної сфери;

- дітей одиноких матерів, які отримують державну допомогу відповідно до чинного законодавства.

9. Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до дитячого закладу оздоровлення один раз на рік, за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок бюджетних коштів.

II. Механізм розподілу та порядок надання путівок до Закладів

1. Департамент здійснює розподіл путівок до Закладів та затверджує його наказом директора Департаменту. Даний розподіл здійснюється пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в районах міста до загальної чисельності таких дітей у місті з урахуванням державної статистичної звітності щодо кількості дітей шкільного віку в районах (у тому числі кількості дітей пільгових категорій та дітей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, інтернатних закладах, вищих навчальних закладах І-ІV акредитації, випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року).

2. Першочергове право на оздоровлення та відпочинок мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

- діти-інваліди.

3. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем реєстрації. Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

4. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1.Забезпечують формування бази даних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в Закладах;

4.2.Забезпечують підбір дітей для направлення до Закладів, а саме: здійснюють збір та перевірку документів на відповідність, зазначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Порядку;

4.3. Несуть особисту відповідальність за підбір дітей пільгових категорій;

4.4. Надають територіальним відділам освіти департаменту сформовані списки дітей, які направлятимуться до Закладів, та відповідний пакет документів згідно з п. 1 розділу ІІІ Положення (копії завірені відповідним чином).

5. Територіальні відділи освіти Департаменту:

5.1. Здійснюють формування бази даних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в Закладах, по районах;

5.2. Здійснюють перевірку документів дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до Закладів, на відповідність та несуть за це відповідальність;

5.3. Складають та затверджують списки дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів, за встановленою формою згідно з додатком 1 (відомості про персональні дані дітей формуються із урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»);

5.4. Надають списки дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів, управлінню з питань розвитку освіти Департаменту;

5.5. Зберігають протягом 3-х років заяви батьків та первинні документи дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів.

6.Територіальні відділи освіти Департаменту, загальноосвітні навчальні заклади:

6.1. Призначають відповідальних осіб за відправку/зустріч дітей до/із Закладів;

6.2. Подають кандидатури осіб для супроводження дітей до/із Закладів управлінню з питань розвитку освіти Департаменту;

6.3.Забезпечують обов’язкову явку відповідальних осіб та супроводжувачів дітей на відправку/зустріч дітей до/із Закладів;

6.4. Інформують батьків дітей, які направлятимуться до Закладів, про відправку/зустріч на відповідну зміну.

7. Управління з питань розвитку освіти Департаменту:

7.1. Забезпечує координацію роботи з питань направлення дітей до Закладів;

7.2. Організовує для відповідальних осіб за оздоровлення та відпочинок з числа територіальних відділів освіти Департаменту наради, збори, інструктажі щодо дотримання вимог чинного законодавства з оздоровлення та відпочинку, та організації направлення дітей до Закладів;

7.3. Здійснює перевірку документів дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до Закладів, на відповідність;

7.4. Формує узагальнені списки дітей по оздоровчим змінам для направлення дітей до Закладів;

7.5. Інформує територіальні відділи освіти Департаменту щодо відправок/зустрічей дітей до Закладів та у зворотному напрямку;

7.6. Здійснює підготовку проектів наказів щодо організації направлення дітей до Закладів.

8. Узагальнені списки дітей затверджуються директором Департаменту.

9. Позашкільні навчальні заклади сприяють загальноосвітнім навчальним закладам у формуванні бази даних дітей пільгових категорій та надання їм клопотань щодо оздоровлення та відпочинку відповідних категорій дітей.

10. Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста сприяють територіальним відділам освіти Департаменту у формуванні бази дітей пільгових категорій.

11. Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради сприяє управлінню з питань розвитку освіти Департаменту у формування бази дітей пільгових категорій та надає клопотання щодо направлення на оздоровлення та відпочинок переможців та призерів спортивних змагань для проведення навчально-тренувальних зборів.

12. Батьки або інші законні представники дітей, які потребують направлення до Закладів, звертаються з відповідними документами (зазначеними в пункті 1 розділі ІІІ цього Порядку) до керівників загальноосвітніх навчальних закладів за місцем навчання дитини.

13. Батьки або інші законні представники дітей, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, інтернатних закладах, вищих навчальних закладах І-ІV акредитації, випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року звертаються з відповідними документами (зазначеними в пункті 1 розділі ІІІ цього Порядку) до територіальних відділів освіти Департаменту (за місцем проживання дитини) відповідно до закріплених територій, за якими здійснюється облік дітей шкільного віку в районі.

14. Безпосередньо дітям, їх батькам або іншим законним представникам дітей, путівки не видаються.

15. Департамент має право відмовити у направленні дитини до Закладу на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в Закладі.

16. У разі відмови від путівки через хворобу дитини або обставини непереборної сили (виняткові погодні умови та стихійні лиха;
непередбачені ситуації (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями), батьки або інші законні представники дитини мають надати керівнику навчального закладу/начальнику територіального відділу освіти Департаменту заяву про відмовлення від оздоровлення та відпочинку дитини із зазначенням причин. Територіальні відділи освіти Департаменту терміново у письмовій формі інформують управління з питань розвитку освіти Департаменту про даний випадок відмови.

Питання щодо перерозподілу таких путівок вирішується управлінням з питань розвитку освіти Департаменту.

III. Перелік документів, необхідних для надання путівок до Закладу

1. Для направлення дітей до Закладів батьками подаються наступні документи (за формами згідно з додатками 3,4,5):

1.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

- згода на збір та обробку персональних даних опікуна (піклувальника) та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

1.2. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері.

1.3. Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія «Посвідчення члена сім'ї загиблого».

1.4. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини, батька/матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року№ 278«Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника».

1.5. Для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС жовтого кольору серії Д; крім того, при встановленій інвалідності, яка пов'язана із наслідками Чорнобильської катастрофи (відповідно до статті 12 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надається вкладка за встановленим зразком (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про Затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»).

1.6. Для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області про те, що дитина постраждала внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.

1.7. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

- заява одного з батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія «Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби» (відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», розпорядження Президента України від 11 червня 2007 року № 119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»).

1.8. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщенні особи:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (дійсні на період перебування дитини у Закладі).

1.9. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

1.10. Для дітей-інвалідів, які потребують супроводження:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка медично-лікувального закладу щодо можливості перебування дитини в оздоровчому закладі, висновок лікувально-консультативної комісії медичного закладу щодо необхідності перебування супроводжуючого (батьків) разом із дитиною.

1.11. Для дітей з багатодітних сімей:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія посвідчення або довідки дитини з багатодітної сім’ї (дійсні на період перебування дитини у Закладі).

1.12.Для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період перебування дитини у Закладі.

1.13. Для дітей, які знаходяться на диспансерному обліку:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року№ 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом.

1.14. Для талановитих та обдарованих дітей:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копії дипломів, грамот, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання (1-3-є місця), отримані протягом останніх 3 років.

1.15. Для дітей, які є відмінниками навчання:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копії табелів за останні 2 роки, завірені печаткою навчального закладу;

- рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

1.16. Для лідерів дитячих громадських організацій:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

1.17. Для дітей-вихованців позашкільних навчальних закладів різних типів – переможців конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів різних рівнів; вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл підпорядкованих департаменту спорту, сім’ї та молоді міської ради – переможців та призерів спортивних змагань, для проведення навчально-тренувальних зборів, відпочинку та оздоровлення:

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда;

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, переможці та призери районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань (1-3 місце), отримані протягом останніх 3 років.

1.18. Длядітей працівників бюджетної сфери:

- заява одного із батьків;

- згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка з місця роботи одного з батьків.

1.19. Для дітей одиноких матерів:

- заява від матері;

- згода на збір та обробку персональних даних одного матері/іншого законного представника та дитини;

- згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про отримання державної соціальної допомоги одиноким матерям.

2. Зазначені у підпунктах 1.1.1-1.19 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення за умови, що ксерокопії зроблені якісно. Копії документів засвідчуються керівниками закладів, які погоджують направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до Закладів.

3. Перед відправленням діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року№ 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

4. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» батьки дитини/інші законні представники дають письмову згоду на збір та обробку власних персональних даних та їх дитини, внесення даних дитини в базу даних Закладу і використання їх за необхідністю, згоду на проведення в Закладі необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

5. Батьки або інші законні представники дітей, які навчаються в професійно-технічних закладах, інтернатних закладах, вищих навчальних закладах І-ІV акредитації, випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, надають довідку з навчального закладу про те, що у поточному році путівка їх дитині за бюджетні кошти не надавалась.

6. Батьки або інші законні представники дітей, які не навчаються в закладах освіти м. Запоріжжя, але зареєстровані у м. Запоріжжя, надають довідку з місця навчання про те, що у поточному році путівка їх дитині за бюджетні кошти не надавалась.

IV. Організація проїзду дітей до Закладу та у зворотному напрямку

1. До Закладу діти можуть прибувати з батьками/іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

2. З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей до Закладу Департамент видає розпорядчі документи про відправлення дітей до Закладу.

3.Відповідальна особа від територіального відділу освіти Департаменту та (або) загальноосвітнього навчального закладу проводить збори батьків/інших законних представників і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у Закладі.

4. Діти, направлені до Закладу, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

5. Організацію перевезення і супроводження дітей до Закладів, які надаватимуть послуги за рахунок коштів бюджету міста, та у зворотному напрямку, здійснює Заклад.

Відповідальність Закладу за життя та здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком супроводжуючим особам (працівникам Закладу).

6. Організацію перевезення і супроводження дітей до Закладів, які надаватимуть послуги за рахунок коштів обласного бюджету, та у зворотному напрямку, здійснює Департамент.

Організацію супроводу вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до Закладів, які надаватимуть послуги за рахунок коштів обласного бюджету, та у зворотному напрямку, здійснює департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради.

З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей до Закладів та у зворотному напрямку, Департамент видає розпорядчі документи про відправлення дітей і призначення супроводжуючих осіб, у кількості 1 дорослий на 10 дітей. На кожну групу від 30 і більше дітей призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжуватимуть дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.

Старший супроводжуючий перед відправкою проводить інструктаж з дітьми та особами, які їх супроводжують, з безпеки життєдіяльності щодо правил поведінки дітей у транспорті, громадських місцях, правил дорожнього руху з оформленням запису у відповідному журналі.

Супроводжуючі особи є відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передавання їм дітей працівниками Закладу при від’їзді.

Прибувши до Закладу старший супроводжувач повинен надати особі, яка відповідно до наказу Закладу, призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, примірник затвердженого списку дітей, медичні довідки та копії свідоцтв про народження дітей.

Відповідальність Закладу за життя та здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих Закладів.

Відповідальна особа від територіального відділу освіти Департаменту та (або) старший супроводжувач проводить інструктаж із дітьми та особами, які супроводжують дітей, перед відправкою.

7. Проїзд груп дітей та супроводжувачів може здійснюватись за кошти бюджету міста, кошти батьків/інших законних представників та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

Заклад приймає дітей у строки, зазначені у путівці.

8. Супроводження груп дітей до або із Закладів, відповідно до частини 7 статті 28 Закону України «Про оздоровлення та відпочинку», здійснюється безоплатно працівниками органів Національної поліції.

9.Заклад після заїзду дітей в 3-денний строк повідомляє Департамент про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час прийому дитини до Закладу факту видання путівки не за призначенням (дитина направлена до Закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку) така дитина до Закладу не приймається і відбуває до місця проживання із особою, що її супроводжувала.

Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за проведення заїзду до Закладу, та старшим супроводжувачем від Департаменту складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акту направляється управлінню з питань розвитку освіти Департаменту.

11. У разі захворювання дитини Заклад обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками/іншими законними представниками та із територіальними відділами освіти Департаменту.

V. Звітність про направлення дітей до Закладів

1. Територіальні відділи освіти Департаменту надають до управління з питань розвитку освіти Департаменту протягом 5-ти календарних днів після закінчення кожної зміни звіти за встановленою формою згідно з додатком 2.

2. Управління з питань розвитку освіти Департаменту забезпечує узагальнення звітів по кожній оздоровчій зміні за встановленою формою згідно з додатком 2.

3. У разі встановлення факту надання послуги з оздоровлення та відпочинку з порушенням чинного законодавства територіальні відділи освіти Департаменту у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної послуги з оздоровлення та відпочинку та перераховують зазначені кошти на рахунок Департаменту.

Керуючий справами

виконкому ради Р.А. Омельянович

Кiлькiсть переглядiв: 920

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.