/Files/images/222/рада проф2.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 22

від 01.09.2017р. №___

Положення

про раду профілактики правопорушень

серед неповнолітніх у школі

Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх створюється у навчальному закладі із числа педагогічних працівників школи, представників батьківської громадськості, лідерів учнівського самоврядування і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.

Завдання

1.Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів,учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

2.Сформувати єдиний шкільний колектив із здоровим моральним мікрокліматом.

3.Забезпечити координацію усіх шкільних ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу.

4.Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями.

5.Сприяти розвитку учнівського самоврядування.

6.Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів.

7 Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх

Організація роботи

Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.

Із числа працівників школи до ради входять заступник директора з навчально-виховної, виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог.

Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу ради голову батьківського комітету школи; до співпраці залучати працівників служби у справах дітей, органи опіки та піклування, ювенальну юстицію.

Із числа старшокласників до складу ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, необхідності у невідкладних заходах.

Головою ради обирається директор школи .

Шкільна рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.

Функції ради профілактики

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції. Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на

виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.

Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, однолітки, заклади культури).

Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.

Проективну функцію рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

Оціночно-узагальнююча функція ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.


ПОЛОЖЕННЯ

про постановку учня Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на внутрішньошкільний облік

1. Постановка учнів на внутрішньошкільний облік Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створення системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

2. Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції школи і регламентується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом школи .

3. Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:

3.1. Невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;

3.2. Неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;

3.3. Жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;

3.4. Знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності;

3.5. Вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність;

3. 6. Вживання спиртних напоїв, психотропних та наркотичних речовин;

3.7. Схильність до бродяжництва, жебракування, крадіжок особистого та громадського майна.

4. На внутрішньо шкільний облік ставляться родини, що не займаються або не повною мірою займаються вихованням дітей; родини, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

5. Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється на засіданні Ради з профілактики правопорушень:

5.1. В присутності батьків і учня, яким пояснюється причина постановки на облік, її строки й умови зняття учня з обліку.

5.2. За наявності:

- Листів С(у)СД та ювенарної юстиції,

- заяви класного керівника, соціального педагога;

- характеристик, підготовлених класним керівником, соціальним педагогом школи;

- акта обстеження умов проживання неповнолітнього;

- довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;

- виписки оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік з приводу ухилення від навчальних занять);

- доповідних записок вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках.

6. Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік фіксується у протоколі засідання Ради профілактики правопорушень із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

7. У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішньошкільний облік в протоколі зазначаються:

- терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем громадського вихователя;

- залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах дітей) для проведення консультацій з неповнолітніми, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;

- форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять;

8. На Раді профілактики правопорушень затверджується план індивідуальної профілактичної роботи з учнями громадського вихователя; виробляються єдині спільні дії родини і школи для ліквідації визначених проблем дитини й родини.

9. Учень, поставлений на внутрішньошкільний облік, та його батьки можуть бути запрошені на засідання Ради профілактики правопорушень в проміжний час установленого терміну з метою контролю за виконанням плану індивідуальної профілактичної роботи.

10. Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку учня після закінчення встановленого терміну може бути покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік (ліквідація неуспішності, відсутність пропусків навчальних занять, закінчення школи, зміна місця навчання тощо).

11. Рішення про зняття учня з внутрішньошкільного обліку приймається Радою профілактики правопорушень у разі закінчення встановленого терміну й при позитивних результатах в присутності батьків і учня.

Кiлькiсть переглядiв: 1253

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.